Het kassasysteem in uw bedrijf

Wanneer u gebruikmaakt van een kassasysteem doet u dat omdat u het belangrijk vindt de (primaire) transacties, zoals de verkopen, binnen uw bedrijf vast te leggen. Bovendien kan een kassasysteem transacties juist en volledig registreren en helpen bij de kascontrole, die door u of namens u wordt gedaan.

Als u een kassasysteem gebruikt, moet u zich realiseren dat dit een onderdeel is van uw administratie en dat u deze volgens wettelijke bepalingen moet inrichten en bewaren. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole. In deze brochure staan aanwijzingen om uw administratie zo in te richten dat u voldoet aan deze wettelijke verplichtingen.

Voor meer informatie bezoek de website van de belastingdienst of neem contact met ons op.

Administratiekantoor Blom

Mocht u meer vragen hebben of aanvullende informatie willen hebben, laat dan een bericht achter.